Skabelon: Beskrivelse af bogføringsprocedure

Erhvervsstyrelsen har nu frigivet skabelon (Word-format) til beskrivelse af bogføringsprocedure i virksomheder – i overensstemmelse med den nye bogføringslovs § 6. Du kan læse mere om bogføringsloven og hente den nye skabelon her. Styrelsens skabelon er relativ omfattende og indeholder efter Revisupport’s vurdering forhold udover kravene i Bogføringslovens § 6, men skabelonen er forberedt til…

Covid-19 Slutindberetninger: Fristen er udsat YDERLIGERE

Fristen for indberetning af slutafregninger vedr. Covid-19 kompensationer fra medio 2020 og senere var oprindeligt 30. september 2022, men blev medio september forlænget til 30. oktober 2022. Fristen er nu yderligere udsat til 30. november 2022. Der kan ikke forventes yderligere udsættelse – ligesom der som udgangspunkt ikke indrømmes dispensation for denne frist. Revisors frist…

Covid-19 Slutindberetninger: Fristen er udsat

Fristen for indberetning af slutafregninger vedr. Covid-19 kompensationer fra medio 2020 og senere var oprindeligt 30. september 2022. Fristen er udsat til 30. oktober 2022. Udsættelsen skyldes pres på styrelsens systemer samt at flere virksomheder har oplevet tekniske udfordringer og udfald ved forsøg på indberetning. Revisors frist for udarbejdelse af erklæring om evt. revisorbistand og…

Covid-19 Slutafregninger: Opdateret værktøj

Fristen for indberetning af slutafregninger for Covid-19 kompensationerne fra sommeren/sensommeren 2020 og frem til 2022 nærmer sig – fristen er 30. september 2022. Revisupport har opdateret vores revisorpakke der omfatter erklæringer, arbejdsplan og arbejdspapirer til de aktuelle slutafregninger, hvad enten du skal afgive erklæring herom eller blot yder assistance for dine kunder. Vores tidligere værktøj…