ISQM 1 + 2: Ny dansk version er ude

Revisupport har indgået aftale med IFAC om oversættelse og udgivelse af de nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2, der afløser den hidtidige ISQC 1 fra 15. december 2022. Oversættelsen er nu gennemført og godkendt af IFAC. Du kan derfor nu via vores bestillingsblanket – som du finder under værktøjer på vores hjemmeside elektronisk bestille dit…

Skabelon: Beskrivelse af bogføringsprocedure

Erhvervsstyrelsen har nu frigivet skabelon (Word-format) til beskrivelse af bogføringsprocedure i virksomheder – i overensstemmelse med den nye bogføringslovs § 6. Du kan læse mere om bogføringsloven og hente den nye skabelon her. Styrelsens skabelon er relativ omfattende og indeholder efter Revisupport’s vurdering forhold udover kravene i Bogføringslovens § 6, men skabelonen er forberedt til…

Covid-19 Slutindberetninger: Fristen er udsat YDERLIGERE

Fristen for indberetning af slutafregninger vedr. Covid-19 kompensationer fra medio 2020 og senere var oprindeligt 30. september 2022, men blev medio september forlænget til 30. oktober 2022. Fristen er nu yderligere udsat til 30. november 2022. Der kan ikke forventes yderligere udsættelse – ligesom der som udgangspunkt ikke indrømmes dispensation for denne frist. Revisors frist…

Covid-19 Slutindberetninger: Fristen er udsat

Fristen for indberetning af slutafregninger vedr. Covid-19 kompensationer fra medio 2020 og senere var oprindeligt 30. september 2022. Fristen er udsat til 30. oktober 2022. Udsættelsen skyldes pres på styrelsens systemer samt at flere virksomheder har oplevet tekniske udfordringer og udfald ved forsøg på indberetning. Revisors frist for udarbejdelse af erklæring om evt. revisorbistand og…

Covid-19 Slutafregninger: Opdateret værktøj

Fristen for indberetning af slutafregninger for Covid-19 kompensationerne fra sommeren/sensommeren 2020 og frem til 2022 nærmer sig – fristen er 30. september 2022. Revisupport har opdateret vores revisorpakke der omfatter erklæringer, arbejdsplan og arbejdspapirer til de aktuelle slutafregninger, hvad enten du skal afgive erklæring herom eller blot yder assistance for dine kunder. Vores tidligere værktøj…

Aktuelle udgivelser

Hos ReviSupport arbejder vi på højtryk for at færdiggøre en række publikationer/bøger og værktøjer, som lanceres kontinuerlig frem mod årsskiftet. Aktuelt forventes følgende publikationer lanceret indenfor kort tid: Regnskabsmodeller 2022/23 – nu opdateret med flere nye modeller, lovtekst, overblik over internationale standarder og et overblik over elementer, bestanddele og regnskabsposter med henvisning til årsregnskabsloven. Pris…

Selskabers oplysningsfrist udskudt

Som følge af ustabil drift af SKAT’s system DIAS der anvendes for selskabers grundregistreringer, oplysningsskema mv. er fristen udskudt fra fredag den 1. juli 2022 kl. 9 til torsdag den 7. juli 2022 kl. 9. En af de formodede årsager til den ustabile drift er mængden af indberetninger, da adgang til systemet tidligere i juni…

Aktuelt webinar: Ny bogføringslov mv.

Erhvervsministeren fremsatte 6. april 2022 lovforslag L 163, der omfatter: Ny bogføringslov – med væsentlige digitaliseringselementer OG Ændring af årsregnskabslovens regler om revisor-/revisionspligt PK Kurser/ReviSupport afholder torsdag den 16. juni 2022 kl. 14-16 webinar om den nye bogføringslov, de nye indbyggede myndighedskontroller samt de nye revisor-/revisionspligtsregler i årsregnskabsloven. Der vil være begrænset adgang til at…

Covid-19: Slutafregning

De fleste har allerede lagt Covid-19 bag sig, restriktioner, nedlukninger og kompensationsordninger er fortid. Men sådan er det ikke helt. Virksomheder der har ansøgt og modtaget kompensation efter én eller flere af ordningerne i perioden fra 1. september 2020 og frem, skal slutafregne kompensationer senest 30. september 2022. Slutafregningen foregår ved, at der indsamles data…

Revisor-/Revisionspligt

I forbindelse med fremsættelse af forslag til ny bogføringslov, er der samtidig fremsat nye skærpede krav til brug af revisor. Enkeltmandsvirksomheder, I/S’er og K/S’er ejet af personer og ikke-erhvervsdrivende foreninger er fortsat ikke omfattet af nogen revisor-/revisionspligt. De skærpede revisor-/revisionspligtsregler er således rettet mod selskaber m.fl., som skal aflægge en årsrapport der indsendes til Erhvervsstyrelsen.…