Kvalitetskontrol 2017

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort længe ventet redegørelse for kvalitetskontrollen 2017. Revisupport anser offentliggørelsen som et udtryk for, at styrelsens sagsbehandling vedr. kontrollerne for 2017 er afsluttet. Det betyder ikke, at tvister vedr. sagerne endnu er afgjort – men at styrelsens holding til alle sager er afklaret; Godkendelse, påtale og/eller overbringelse til Revisornævnet. Du kan hente styrelsens…

Ny publikation på vej: Erklæringsstandarder 2020/21

Vores nye publikation – Erklæringsstandarder 2020/21 – er under færdiggørelse og forventes frigivet til oktober 2020. Publikationen erstatter den eksisterende version fra 2017 og afløser samtidig den tidligere annoncerede version 2019/20, som vi har måtte annullerer udgivelsen af bl.a. som følge af Covid-19. Den nye version omfatter: Revisors erklæringer indenfor ISA-systemet Specielle revisorerklæringer – herunder…

AGERAS politianmeldt for brud på konkurrenceloven

Ageras – der driver revisormatchingbureau – er af konkurrencemyndighederne blevet anmeldt til politiet for brud på konkurrencelovens regler. Ageras driver udover matchingbureau også regnskabssystemet Billys, der er et netbaseret økonomistyringssystem – der udover almindelig bogføring også kan generere automatiske regnskaber (uden revisorkyndig bistand). Du kan læse mere om konkurrencemyndighedernes afgørelse og politanmeldelse her.

Ændrede regler for omdannelse af IVS’er

Der er indgået ny politisk aftale om lempelse omregistrering af IVS’er (iværksætterselskaber). De nye regler medføre, at: Omregistreringsfristen udskydes fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021 Omregistrering kan ske ved simpel anmeldelse, hvor kapitalkravet på kr. 40.000 dokumenteres ved indbetaling af difference mellem nuværende registrerede kapital og ny kapital på mindst kr. 40.000 EKSEMPEL:…

Omdannelse af iværksætterselskaber

15. april 2019 blev det vedtaget, at iværksætterselskaber skal udfases – således at eksisterende iværksætterselskaber skal være omdannet til enten aktie- eller anpartsselskab senest 15. april 2021. Den praktiske omdannelse sker ved, at iværksætterselskabets formue (egenkapital) opgøres til mindst kr. 40.000, svarende til kapitalkravet for et anpartsselskab. Opgørelsen af formuen sammensættes af den oprindeligt indskudte…

Kompensation for faste omkostninger – ændringer

Den 18. april 2020 blev der indgået politisk aftale om ændring i kompensationsordningen for faste omkostninger. Det medførte følgende ændringer: Der kan søges for 3 måneder (som hidtil) eller udvidet 4-måneders periode (frem til 8. juli 2020) Faste omkostninger skal mindst udgøre kr. 12.500 i perioden (tidligere kr. 25.000) Omsætningstabet skal mindst udgør 35%, tidligere…

Værktøjer til Covid-19

Revisupport har udviklet 2 nyttige værktøjer til revisorer, bogholdere og regnskabskonsulenter: Beregningsværktøj – kr. 800 ekskl. moms, inkl. alle fremtidige opdateringer Revisorpakke – kr. 975 ekskl. moms, inkl. alle fremtidige opdateringer Du kan læse mere om værktøjerne her, hvor du også kan bestille dit eksemplar af værktøjerne – så er du klar til at rådgive…

Covid-19: Revisorpakke kompensationer

Den digitale løsning for ansøgning om kompensation for faste omkostninger, som følge af omsætningsnedgang på mindst 40% afledt af Covid-19, åbner på virk.dk fra onsdag den 8. april 2020. Udover vores beregningsværktøj, har vi udarbejdet en revisorpakke der omfatter aftalebrev, arbejdshandlinger inkl. kundevurdering og planlægning, revisorerklæring og materialeliste til kunden. Revisorpakken er velegnet til den…

Hvidvask – husk oprettelse hos SØIK

Denne nyhed er opdateret 06/02/2020: Er du godkendt revisor, freelance bogholder, ekstern regnskabsudarbejder. Eller driver du virksomhed, hvor du bl.a. bistår med oprettelse af virksomheder (også CVR-oprettelse for personlig virksomhed), skal du registreres som bruger hos SØIK. Er du ikke godkendt revisor (statsautoriseret eller registreret revisor) skal du herudover igennem CVR registrere, at du er…