Revisor – pas på din uafhængighed

Igennem det seneste års tid har der været forøget fokus på den godkendte revisors uafhængighed. Årsagen er, at Erhvervsstyrelsen har foretaget dataudtræk fra CVR og sammenholdt revisors private engagementer – enten igennem ledelsesdeltagelse eller igennem reelt ejerskab af andre virksomheder – kombineret med krydstjek af de virksomheder, som revisor har afgivet erklæringer for. Resultatet af…

Slutafregning – lønkompensation (åbner)

Erhvervsstyrelsen forventer at åbne for afgivelse af revisorerklæringer på slutafregning af lønkompensationer for perioder frem til 31. august 2020 – fra fredag den 2. juli 2021. Styrelsen har frigivet revisorerklæringen der skal anvendes til formålet. Erklæringen er – som også ved omsætningstab – omfattet af ISRS 4400 (aftalte arbejdshandlinger) og omfatter ialt 6 temaer med…

Ny standarder om kvalitetsstyring

Fra 15. december 2022 implementeres 2 nye kvalitetsstyringsstandarder i Danmark; ISQM1 og ISQM2 – der erstatter den eksisterende standard ISQC1. De fleste beskæftiger sig ikke med den eksisterende standard i dagligdagen, da fokus i højere grad er rettet mod de “ordinære” ISA-standarder, men både den eksisterende ISQC1 og i særdeleshed de nye ISQM1 og ISQM2…

Ny aftale om revisorpligt

Der er indgået politisk aftale om skærpelse af revisor- og revisionspligten for virksomheder omfattet af årsregnskabslovens § 3 – typisk selskaber og andre virksomheder med reel begrænset hæftelse. Skærpelserne omfatter: Krav om selvvalgt revisorerklæring fra godkendt revisor for visse virksomheder i udvalgte brancher (aktuelt 11 brancher), hvor omsætningen er i niveau 5-8 mio.kr. – uanset…

Hvidvask.dk – ny loginproces

Fra 1. juni 2021 indføres der 2-faktor godkendelse ved adgang til hvidvask.dk, herunder læsning af meddelelser og/eller underretninger. Det betyder, at der fra denne dato sendes en bekræftelseskode via mail – det er derfor vigtigt at du før 1. juni 2021 opdaterer din profil på hvidvask.dk, særligt hvis du har skiftet mailadresse eller kontaktpersonen til…

Covid-19: Slutafregninger, revisorbistand mv.

Slutafregning (indberetning på virk.dk) Alle moduller for slutafregning af kompensationsordninger for perioder frem til og med 31. august 2020 er tilgængelige via virk.dk. Slutafregning kan indtastes uafhængigt om der er krav om revisorbistand eller ikke – idet revisorbistanden ved krav skal dokumenteres ved revisors efterfølgende separate indberetning. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet trin-for-trin vejledning, som kan findes…

Hvidvask: Ny Quick-guide

Erhvervsstyrelsen har i januar 2021 frigivet en ny quick-guide, der skal hjælpe virksomheder med vurdering af risikoen for at blive misbrug til hvidvask og/eller terrorfinansiering. Guiden er relevant for både godkendte revisorer, bogføringsfirmaer, regnskabs- og økonomikonsulenter (herunder skattekonsulenter) samt andre virksomheder, hvor der kan være forøget risiko for gennemstrømning af midler med formål at hvidvaske…

Ny vejledning om vurderingsberetninger

Erhvervsstyrelsen har den 18. januar 2021 frigivet en ny vejledning om anvendelse af vurderingsberetninger ved registreringer. Formålet med den nye vejledning er at imødegå en lang række observerede fejl i vurderingsberetninger afgivet af godkendte revisorer efter erklæringsbekendtgørelsen, jf. ISAE3000 – oftest med reference til bestemmelser i Selskabsloven. Vejledningen har fokus på indskudstyper, vurderingsmanden, hvornår er…