Frister: Regnskaber, selvangivelser og betalinger/indberetninger

Som følge af Coronakrisen er en lang række frister for både regnskabs- og selvangivelsesindsendelse ændret/udskudt, ligesom betalinger og indberetning af skatter/afgifter er ændret – senest ved vedtagelse af L 199 den 9. juni 2020. Fristen for gennemførelse af skattefrie virksomhedsomdannelser er som en af de markante skatteforhold ikke udskudt – det betyder at en skattefri…

Årsrapporter og selvangivelser: Fristforlængelse

Opdateret 1. april 2020 Erhvervsministeren fremsætter idag lovforslag (1. behandling) om bemyndigelse til fristforlængelse for indsendelse af årsrapporter. Fristforlængelsen vil være på 3 måneder, således at 31/12-regnskaber der sædvanligvis skal godkendes af selskabets ordinære generalforsamling senest 31. maj 2020, nu senest skal godkendes 31. august 2020 med indsendelse umiddelbart efter godkendelse (sædvanligvis senest 7 dage…

Regnskabsmodeller 2019/20

Regnskabssæson 2020 er igang. Er du forberedt? Revisupport har udarbejdet et opslagsværk – REGNSKABSMODELLER 2019/20 – der omfatter forskellige modelregnskaber med udgangspunkt i regnskabsklasse A og B. Opslagsværket omfatter tillige likvidationsregnskaber og mikro-regnskaber. Herudover finder du også modelregnskaber for fonde. Alle modelregnskaber er kommenterede – så du fagligt er klædt på, når du anvender modellerne…

Aktionærlån (kapitalejerlån)

Aktionærlån omfatter udlån til nærtstående personer, her klassificeret som kapitalejere og nærtstående personer til denne – f.eks. ægtefælle, samlever, børn og forældre. Søskende er derimod ikke omfattet af personkredsen. Kredsen omfatter også virksomheder som ikke er tilknyttede virksomheder, som kontrolleres af kapitalejeren (den reelle ejer). Det betyder, at et driftsselskabs udlån til et holdingselskab –…

Regnskabsmodeller 2019/20

Regnskabssæson 2020 er igang. Er du forberedt? Revisupport har udarbejdet et opslagsværk – REGNSKABSMODELLER 2019/20 – der omfatter forskellige modelregnskaber med udgangspunkt i regnskabsklasse A og B. Opslagsværket omfatter tillige likvidationsregnskaber og mikro-regnskaber. Herudover finder du også modelregnskaber for fonde. Alle modelregnskaber er kommenterede – så du fagligt er klædt på, når du anvender modellerne…

Klasse A-regnskabet

De fleste revisorer, bogholdere og regnskabsudarbejdere stifter jævnligt bekendtskab med klasse A-regnskaber. Men har du styr på formalitet? En typisk klasse A-virksomhed omfatter: Enkelmandsvirksomheden I/S (ejet af mindst 1 fysisk person) K/S’er, hvor komplementaren er en fysisk person Hvis en klasse A virksomhed vælger at præsenterer sit regnskab som en “årsrapport”, skal reglerne for klasse…

Vandværker – Husk de årlige indberetninger

Private vandforsyninger – vandværker – er omfattet af Vandsektorloven og de heri omfattede indberetningskrav mv. Vandværker er grundlæggende opdelt i 2 kategorier: Kategori 1: Mindre forsyninger, der udpumper under 200.000 m2 vand årligt Kategori 2: Større vandforsyninger, der udpumper mindst 200.000 m2 vand årligt De offentlige forsyningsvirksomheder er alle omfattet af kategori 2. Pligterne for…